Musikklegat med nordnorsk profil

Bera Evensens legat for musikk ble opprettet i juli 1993. Formålet er å gi stipendier til personer med tilknytning til Nord-Norge som etter søknad viser at de gjør en fortjenstfull innsats vedr. egen utdannelse i, og eller, egen utøvelse av sang og musikk. Legatet skal etter søknad kunne gi økonomisk støtte til Harstads sangforeninger, musikkorps og orkestre. Unntaksvis skal legatet også kunne gi støtte til sang- og musikkarrangementer i Harstad. Midler som hvert år avsettes til formålet, fordeles etter styrets skjønn. Legatstyrets medlemmer oppnevnes av ordføreren i Harstad og skal bestå av 3 personer. Disse velger styrets leder. For tiden har styret følgende sammensetning: Per-Martin Iversen (leder), Cecilie Rødland og John Lien.

Bakgrunn

Bera Evensen (1907 – 1993) var harstadværing og datter av den landskjente dirigenten og komponisten Alfred Evensen (1883 – 1942). Han ledet og dirigerte bl.a. Forsvarets musikkorps i Harstad (1911-30), i Bergen 1930 – 34 og i Oslo (1934 – 42). Han ble øverste faglige sjef for alle militærkorpsene i Norge, tilsvarende dagens tittel Musikkinspektør i Forsvaret. Evensen var også en svært ettertraktet kordirigent og han har komponert flere vokale og instrumentale verker.

Bera Evensen opprettet dette musikklegatet i 1993 til minne om foreldrene Helga og Alfred Evensen, samt hennes brødre Herrik og Arve.

Stipend fra legatet ble første gang tildelt i 1997. Fram til år 2011 har legatstyret i alt delt ut kr. 1.162.000,- i stipender, fordelt på 85 mottakere. Hvert stipend har variert fra kr. 3.000,- til kr. 50.000,-

Kunngjøring og søknadsfrist

Midler fra Bera Evensens legat lyses ut en gang i året. Legatet skal ifølge statuttene kunngjøres i Harstad Tidende, og i andre større aviser i Nord-Norge etter styrets nærmere bestemmelse.

Søknadsfrist: 10. mai. Tildeling skjer primo juni.

Legatadresse og henvendelse

Søknader kan skrives som vanlig brev, og sendes:
Bera Evensens legat
v/styreleder Per-Martin Iversen
Bergsengveien 7
9403 Harstad.

Det søkes på vanlig brev, eller e-post: piversen@online.no

Det er ønskelig med relevant underlagsmateriale (studier, engasjementer, anmeldelser, attester, lydfestet materiale, etc). Originaler blir returnert.

Styreleder kan nås på 99 09 29 61 (mobil) eller 77 06 91 91 (privat).